Vijand- Noord Nederlands Toneel

Vanwege Corona hebben we deze voorstelling helaas niet af kunnen maken.

Regisseur Liliane Brakema raakte gefascineerd door de maatschappelijke verharding en nam dit als uitgangspunt voor haar voorstelling Vijand. 

Hoe blijf je staande in een wereld die je soms zelf niet meer begrijpt? En wat is je houvast? Vijf lichamen, zwerven door een universum  op zoek naar houvast in een onoverzichtelijke wereld. Hun lichamen krijgen vaste vorm, ze verwerven taal, maar de onzekerheid neemt toe. Hoe kwetsbaarder ze zich voelen, hoe meer ze in hun zoektocht naar veiligheid van elkaar verwijderd raken.    

InVijandpelt regisseur LilianeBrakemahet mechanisme af achter vijandschap en polarisatie. Ze onderzoekt het gewelddadige spel tussen de menselijke kwetsbaarheid en de op de loer liggende verharding en poogt in haar voorstelling beide kanten voelbaar te maken. We aanschouwen de mens die begint als tabula rasa tot aan het moment dat hij in zijn eigen web van taal verstrikt raakt. Met alle extreme consequenties van dien.

Vijand is een zintuiglijke voorstelling die je meesleept en niet meer loslaat. Tekst, beweging en muziek van Corrie van Binsbergen komen bijeen in een krachtig samenspel over de menselijke kwetsbaarheid en de moed die ervoor nodig is om die toe te laten. Een poging tot een allesomvattend verhaal, waarin de mens zichzelf in een onafwendbare Babylonische spraakverwarring opblaast tot er niks meer van over is. Maar wat wordt er geboren uit de stilte die optrekt uit de rokende resten..?

Credits

Regie: Liliane Brakema
Performers:  Sanne den Hartogh, Harold Luya, Tatiana Matveeva, Anna Raadsveld,
Live muziek: Corrie van Binsbergen
Dramaturgie: Florian Hellwig
Scenografie: Zaza Dupont
Kostuum ontwerp: Kevin Pieterse
Geluidsontwerp: Peter Zwart
Lichtontwerp: Vinny Jones