Stichting Firma Ducks heeft een culturele ANBI-status.
Dit betekent dat dankzij de geefwet giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Wilt u meer weten over de mogelijkheid ons met een gift te ondersteunen, neem dan contact op via: info@lilianebrakema.nl

Klik hier voor het financiële overzicht van 2016.
Klik hier voor de jaarrekening van 2017.
Klik hier voor de jaarrekening van 2018
Klik hier voor het activiteitenverslag van 2018
Klik hier voor de jaarrekening van 2019
Klik hier voor het activiteitenverslag van 2019
Klik hier voor het jaarverslag/jaarrekening van 2020
Klik hier voor het jaarverslag/jaarrekening van 2021
Klik hier voor het Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021
Klik hier voor de jaarrekening van 2022
Klik hier voor het jaarverslag van 2022
Klik hier voor het Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022
Klik hier voor het jaarverslag/jaarrekening van 2023