Directie-Bestuursreglement

&Brakema Producties heeft een directie-bestuursmodel. De directie (de artistiek en zakelijke leiding) is, binnen de  grenzen van de begroting, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de directie en fungeert als klankbord en sparringpartner. Het bestuur richt zich op de strategische koers, controle van het beleid en navolging van de codes. Dit is vastgelegd in het directie- bestuursreglement.

Directie- bestuursreglement

Personeels- en beloningsbeleid

&Brakema Producties ziet goed personeels- en beloningsbeleid als een voorwaarde voor het goed functioneren van haar medewerkers. In alle lopende samenwerkingen zijn de werkomstandigheden een doorlopend onderwerp van gesprek geweest en zullen dat in de toekomst ook zijn.

Personeels- en beloningsbeleid

Jaarverslag Codes 2024

Dit verslag over de implementatie en naleving van de van toepassing zijnde Codes in 2023 is gezamenlijk opgesteld door bestuur en directie. Vanuit het directie-bestuursmodel wordt de naleving gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij de directie het initiatief neemt tot het toepassen en verankeren van naleving van de Codes in de organisatie. Het bestuur fungeert als klankbord en ziet toe op naleving. Jaarlijks vindt evaluatie plaats.

Jaarverslag Codes 2023

Procedure Vertrouwenspersoon

Uniek aan het artistiek team en de al lopende samenwerkingen is dat onze werkwijze en de daarbij behorende werkomstandigheden doorlopend onderwerp van gesprek zijn. Dit heeft gezorgd voor vertrouwen in elkaar en in de processen zelf. Daar hoort ook bij een directe toegang tot een vertrouwenspersoon, als daar aanleiding voor is.

Prodedure vertrouwenspersoon