&Brakema Producties: Bestuurslid (secretaris)

Vacature | Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 20 juni 2024

&Brakema Producties maakt diepgaande, zintuigelijke theater-ervaringen over hoe het is om mens te zijn anno 2024. Het jonge theatergezelschap staat onder leiding van artistiek leider Liliane Brakema (1987) en zakelijk leider (Karin van den Berg m.i.v. 1 augustus vacature) en maakt jaarlijks toerende voorstellingen zelfstandig en/of in co-producties met o.a. NITE, Matzer, Rose Stories en Het Zuidelijk Toneel. Meer over &Brakema Producties: https://www.brakemaproducties.com.

Wij zijn op zoek naar een bestuurslid (secretaris).

Het bestuur houdt toezicht op het artistieke en zakelijke beleid van &Brakema Producties. Gemiddeld 4 á 5 keer per jaar vergadert het bestuur met de directie. Het bestuur is een belangrijke sparringpartner en staat de directie bij met gevraagd en ongevraagd advies.

Het bestuur van &Brakema Producties bestaat uit 4 personen en streeft naar een brede en diverse samenstelling. Gezien de profielen van de zittende leden zijn we op zoek naar een kandidaat met juridische kennis.

Jouw specifieke taken zijn:

 • Notulering bestuursvergaderingen / bestuursbesluiten
 • Intern juridisch advies
 • Naleving wettelijke en statutaire verplichtingen van de stichting, publicatieverplichtingen, ANBI voorwaarden
 • Toezicht op naleving van de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit en Inclusie, Fair Practice Code

Wie zoeken we:

 • Je hebt een hart voor (en bij voorkeur ervaring in) theater
 • Een juridische opleiding is een pre, maar geen voorwaarde
 • Je bent flexibel, nauwkeurig, communicatief vaardig en betrokken
 • Je vindt het leuk om de voorstellingen van &Brakema Producties bij te wonen

Wat krijg je ervoor terug:

 • Je bent onderdeel van een inspirerend en vernieuwend theatergezelschap
 • Goede werksfeer binnen het bestuur en in samenwerking met directie
 • Je maakt het maakproces van iedere voorstelling van binnenuit mee, van conceptontwikkeling, de artistieke en zakelijke dilemma’s, het repetitieproces richting de première.

Tijdsbesteding

 • Voorbereiden en bijwonen van 4/5 bestuursvergaderingen per jaar
 • Notuleren
 • Ad hoc beschikbaarheid om directie te ondersteunen bij juridische kwesties
 • Regelmatig contact met directie over naleving Codes
 • 6-8 uur per kwartaal

Bestuursleden worden benoemd voor 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal één termijn.

Ben je geïnteresseerd? Neem voor een informerend gesprek contact op met de huidige secretaris van de stichting, Elsbeth van Rhijn, via het emailadres: rhijn@xs4all.nl.

Direct solliciteren kan ook. Stuur dan je CV met begeleidende email, waarin je aangeeft wat jou motiveert om op deze vacature te solliciteren en wat jouw geschikte kandidaat maakt. Deze sollicitatieprocedure loopt tot 20 juni 2024. Schriftelijke reacties zijn welkom via info@brakemaproducties.com.

 

&Brakema

For English (EN) please scroll down

&Brakema

&Brakema Producties maakt diepgaande theater-ervaringen over hoe het is om mens te zijn anno 2024.

Met een vaste artistieke kern produceert &Brakema jaarlijks voorstellingen van Liliane Brakema, afwisselend zelfstandig, of in coproductie met bijvoorbeeld NITE of Het Zuidelijk Toneel. De directie van &Brakema bestaat uit Liliane Brakema (artistiek leider) en Karin van den Berg (zakelijk leider).

Liliane:

“Theater is er om dat wat niet in woorden uit te drukken valt, een stem te geven. In mijn theater spreken de personages, maar spreken ook hun lichamen, een soms volledig andere taal.” 

“My intrigeert het effect van de tijd waarin we leven op onze lichamen. Dat is zo magisch, zo intrigerend, zo pijnlijk, zo wonderschoon dat ik mijn leven lang vanuit dit gegeven theater zou kunnen maken”

Liliane Brakema (korte bio)

Regisseur Liliane Brakema (1987) zoekt in haar werk samen met haar team naar de ongemakken van onze maatschappij en weet deze op eigenzinnige wijze vorm te geven. Per voorstelling poogt Brakema van hieruit een eigen, licht vormelijke, nieuwe realiteit op het toneel te creëren. Een realiteit dicht op de huid van de toeschouwer, waarin ze een tekst in een gevoelige speelstijl combineert met een sterke fysieke beeldtaal. Hiermee creëert ze ontmoetingen tussen mensen uit verschillende bubbels, en theateravonden die ertoe doen.

Met haar eigen gezelschap &Brakema Producties maakt ze sinds 2017 tourende producties. Als vaste gastregisseur is zij jaarlijks te zien bij het Noord Nederlands Toneel/Club Guy&Roni (NITE). Daarnaast regisseerde Brakema bij andere grote huizen zoals Theater Freiburg, NTGent, Schauspielhaus Bochum en Het Zuidelijk Toneel.

 

Liliane Brakema (uitgebreide bio)

De westerse wereld wordt steeds meer ingericht op een frictieloos bestaan waar voor ongemak weinig ruimte is. Er zijn een hoop crises, maar er is weinig tijd en ruimte om deze te overdenken, laat staan te doorvoelen. Theater biedt deze ruimte wel. Het heeft de kracht om niet alleen hoofdelijk iets te ‘weten’ maar dit ook lichamelijk te doorvoelen.

Regisseur Liliane Brakema (1987) zoekt in haar werk naar de ongemakken van onze maatschappij. Per voorstelling poogt Brakema een nieuwe, licht vormelijke, realiteit op het toneel te creëren. Een realiteit dicht op de huid van de toeschouwer, waarin ze een tekst in een gevoelige speelstijl combineert met een sterke fysieke beeldtaal.

Met haar eigen gezelschap &Brakema Producties maakt ze sinds 2017 tourende producties. Als vaste gastregisseur is zij jaarlijks te zien bij het Noord Nederlands Toneel/Club Guy&Roni (NITE). Daarnaast regisseerde Brakema bij andere grote huizen zoals Theater Freiburg, NTGent, Schauspielhaus Bochum, Matzer en Het Zuidelijk Toneel.

Voordat Liliane Brakema (1987) aan theater begon, behaalde ze haar (cum laude) bachelor ‘Economie en Bedrijfskunde’ aan de Universiteit van Amsterdam waar ze afstudeerde met het boek ‘Microfinance: for profit or poverty reduction’. In 2015 studeerde ze af aan de Regieopleiding van de Theaterschool in Amsterdam met de voorstellingen ‘Gif’ en ‘De Wilde Eend’. Deze laatste voorstelling werd door de jury van het Nederlands Theater Festival (TF) meteen geselecteerd als een van de tien beste voorstellingen van dat seizoen.

Ook ontving zij dit zelfde jaar de Andre Veltkampprijs van de Theaterschool in Amsterdam en werd verrast met de ThreePackagedeal: een beurs van 22,500 euro bedoeld voor Amsterdams toptalent om zich een jaar lang zorgeloos te kunnen ontwikkelen. In deze tijd volgde ze lessen aan de mimeopleiding in Amsterdam en ging als stagair/assistent in de leer bij oa Luk Perceval, Johan

Liliane haalt haar inspiratie uit de wereld om haar heen, zo reisde zij voordat ze naar de regieopleiding ging naar Israel en de Palestijnse gebieden om daar een voorstelling te maken over het conflict. Dit vormde haar tot wie ze is vandaag. Ook volgde ze al meteen naar haar middelbare school een jaar toneelschool in Sydney aan ACTT. Verder reisde zij veel over de wereld, en naar kleine Nederlandse dorpjes, om mensen te ontmoeten die ze nog niet kent, en om haar blik te verbreden en de visie op haar eigen maatschappij aan te scherpen en te bevragen.

Voor een uitgebreid interview met Liliane luister naar nooit meer Slapen (2022) of kijk naar NPO’s Theater 2020 met Liliane Brakema beide te vinden op de Interview pagina.

 

Karin van den Berg (Zakelijk leider)

Karin van den Berg (1961) werkt vanaf de vroege jaren 80 aan de organisatorische kant van het theater, bij uiteenlopende gezelschappen en projecten. Vanaf 1998 is ze verbonden aan Theaterzaken Via Rudolphi, waarnaast ze ook andere, vaak ook cultureel/maatschappelijke gezelschappen zakelijk begeleidt.

Op dit moment is ze zakelijk leider van Glashouwer Producties, Het Kleine Theater, PRA Muziektheater, House of Nouws (interim) en zakelijk projectleider bij stichting Laudio. Daarnaast is ze coördinator en kok bij de Buurtkeuken van Stadsboerderij Osdorp.

Artistiek team

Het artistiek team van &Brakema bestaat o.a. uit Eylül Fidan Akıncı (dramaturgie), Jibbe Willems (tekst), Vinny Jones (lichtontwerp), Helge Slikker (compositie), Maria Ribas (choreografie-advies), Roel van Berckelaer (scenografie), Kevin Pieterse (kostuumontwerp), Sanne Danz (scenografie), Dieuweke van Reij (kostuumontwerp), Peter Zwart (geluidsontwerp) en dramaturgen Cecile Brommer en Florian Hellwig.

Acteurs en Dansers

&Brakema werkt samen met performers als Jouman Fattal, Reinier Schimmel, Sophie van Winden, Ali-Ben Horsting, Joost Bolt, Anna Raadsveld, Wendell Jaspers, Martijn Nieuwerf en Lotte Dunselman.

Ook betrokken (geweest) bij &Brakema zijn o.a.. Marie Groothof, Reinier Schimmel, Toon Kuijpers, Jorijn Vrieschendorp, Nettie Blanken, Cas Enklaar, Theo de Groot, Joost Bolt, Sofieke de Kater, Eva Kijlstra, Kevin Schoonderbeek, Ilke Paddenburg en Maartje van de Wetering, Wendell Jaspers, Adam Peterson, Igor Podsiadly, Orla McCarthy. Lewis Seivwright e.a.

 

Bestuur – directie

&Brakema Producties heeft een directie-bestuursmodel. De directie (de artistiek en zakelijke leiding) is, binnen de  grenzen van de begroting, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de directie en fungeert als klankbord en sparringpartner. Het bestuur richt zich op de strategische koers, controle van het beleid en navolging van de codes. Dit is vastgelegd in het Directie- bestuursreglement.

Het (onbezoldigde) bestuur bestaat uit: Barbara Bos (voorzitter), Elsbeth van Rhijn (secretaris), Thomas Smit (penningmeester) en Janine Brogt (artistiek) en vergadert tenminste vier keer per jaar met de directie. Met de penningmeester vindt overleg plaats over de productiebegrotingen en/of de afrekening daarvan, de jaarrekening en de jaarlijkse exploitatiebegroting.

Ieder jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen het bestuur en de leden van de directie. Ook jaarlijks evalueert het bestuur haar eigen functioneren. &Brakema Producties is alert op de naleving van de diverse codes. Naleving van de Fair Practice code en de Code Diversiteit & Inclusie wordt gedurende en na afloop van iedere productie geëvalueerd. In de jaaragenda van de bestuursvergaderingen is de evaluatie opgenomen van de naleving van de Governance Code Cultuur, de Fair Practice code en de Code Diversiteit & Inclusie. Zo nodig wordt een actieplan opgesteld op basis van de inzichten van de evaluatie.

Het onbezoldigde bestuur van &Brakema Producties bestaat uit:
Barbara Bos – voorzitter
Elsbeth van Rhijn – secretaris
Thomas Smit – penningmeester
Janine Brogt – artistiek bestuurslid

CVs bestuur
Rooster van aftreden

 

&Brakema

With a varying artistic team &Brakema produces performances of Liliane Brakema. The board is formed by Liliane Brakema (artistic director) and Karin van den Berg (managing director).

Additionally &Brakema makes space to research the combination of (repertoire) text and physical language/dance. Sometimes this is done independently, sometimes in coproduction with the Noord Nederlands Toneel/Club Guy&Roni or Het Zuidelijk Toneel.

 

Liliane about her work:

“Theater exists to give voice to things that are impossible to express in words. In my theatre the characters use words, but also their bodies speak, often two completely contradicting languages. “

“What intrigues me is the effect ot the time and place we live in on our bodies. That is zo magical, so fascinating, so painful, and so unbelievably beautiful that I could make theatre from only this, for the rest of my life.”

 

Liliane Brakema (short)

Director Liliane Brakema (1987) researches the discomforts of our society and knows how to give them an original and theatrical shape. Every performance Brakema attempts to create an original, slightly formal, new reality on the stage. A reality that moves the spectator right under his/her skin, due to Liliane’s combination of text approached in a sensitive acting style combined with a strong, physical, visual language.

With her own company &Brakema Producties touring productions are realised since 2017. As artist in residence her work is once a year seen in het Noord Nederlands Toneel/Club Guy&Roni (NITE), which is one of the three biggest companies of the Netherlands. Besides she has directed in Houses such as Theater Freiburg, NTGent, Schauspielhaus Bochum, Matzer en Het Zuidelijk Toneel.

For a extensive interview with Liliane listen to Nooit meer Slapen (2022) or watch NPO’s Theater 2020 with Liliane Brakema on the interview page.

 

Liliane Brakema (extended)

The western world is increasingly arranged to reduce friction, leading to little space that is left for discomforts and depth. Many crises are at stake, but there is little time and space to overthink them, let alone to ‘feel them through’. Theater offers space. It has the power to not alone rationally “know” but also embody the important things in life.

Director Liliane Brakema (1987) researches the discomforts of our society and knows how to give them an original and theatrical shape. Every performance Brakema attempts to create an original, slightly formal, new reality on the stage. A reality that moves the spectator right under his/her skin, due to Liliane’s combination of text approached in a sensitive acting style combined with a strong, physical, visual language.

With her own company &Brakema Producties touring productions are realised since 2017. As artist in residence her work is once a year seen in het Noord Nederlands Toneel/Club Guy&Roni (NITE), which is one of the three biggest companies of the Netherlands. Besides she has directed in Houses such as Theater Freiburg, NTGent, Schauspielhaus Bochum, Matzer en Het Zuidelijk Toneel.

Before Liliane Brakrema (1987) started her theatre education she completed her (cum laude) bachelor ‘Economics and Business’ at the University of Amsterdam. She graduaged with the book “Microfinance: for profit or poverty redution’ (Lap Lambert Academic Publishing). In 2015 she graduated at the Amsterdam School of Theater and Dance with the performances ‘Gif’ from Lot Vekemans and ‘The Wild Duck’ from Henrik Ibsen. This last performance was immediately selected by the Dutch Theatre Festival as one of the ten best performances made in Holland of that year.

Also, she received the Andre Veltkamp Award for both her graduation pieces and was surprised by the ThreePackagedeal: a grant of 22,500 euros meant to support the development of young, Amsterdam toptalent. In this year she followed lessons at the Mime School of Amsterdam and did an internship with Luk Perceval, Johan Simons, Guy Weizman and Ivo van Hove.

Liliane’s inspiration comes from the world around her. She travelled, before she went to directing school, to Israel and the Palestinian territories to make a performance there about the conflict. This changed her life and all choices she made from then. Also, after het secondary school, she travelled to Australia where she did one year of acting school in Sydney at ACTT. Besides, she travelled a lot to foreign countries and small villages in Holland, to meet people who are ‘different’ and to broaden her vision on herself and society and question things that we consider normal.

For an extended interview with Liliane listen to Nooit meer Slapen (2022) or watch NPO’s broadcast Theater 2020 on the Interview page.